پرش به

حالت نمایش اعلامیه ها

  انجمن وضعیت آخرین اطلاعات ارسال

اعلامیه های بازی

اعلامیه های مربوط به بازی، تغییرات، برطرف کردن ایرادات و...

 • 20 تاپیک
 • 3 پاسخ
تصویر

حالت نمایش سوال و جواب

  انجمن وضعیت آخرین اطلاعات ارسال

سوال درباره نحوه بازی

سوال راجه به چگونگی بازی و بخش های آن و همین طور عملکرد هر قسمت

 • 351 تاپیک
 • 13971 پاسخ
تصویر

سوال درباره استراتژی ها

چه استراتژی هایی بهتر است و در نبرد از چه روش هایی استفاده کنیم؟

 • 101 تاپیک
 • 1620 پاسخ
تصویر

سوال درباره آیتم های صندوقخانه

چه چیزی را چه موقع بخریم و هر آیتم چه استفاده هایی دارد؟

 • 90 تاپیک
 • 1201 پاسخ
تصویر

حالت نمایش گزارش ها

  انجمن وضعیت آخرین اطلاعات ارسال

گزارش اشکالات

گزارش اشکال ها و ایرادات بازی

 • 2068 تاپیک
 • 24266 پاسخ
تصویر

پیشنهاد ها

پیشنهاد در ارتباط با بهبود بخش های بازی و ایده های جذاب

 • 1995 تاپیک
 • 21037 پاسخ
تصویر

حالت نمایش بـــازارچــــه

  انجمن وضعیت آخرین اطلاعات ارسال

فروش قهرمان

تاپیک های مرتبط با فروش قهرمان

 • 2460 تاپیک
 • 9214 پاسخ
تصویر

خرید قهرمان

تاپیک های مرتبط با نیاز به خرید قهرمان

 • 655 تاپیک
 • 3592 پاسخ
تصویر

فروش زره

فروش زره های شما

 • 783 تاپیک
 • 2861 پاسخ
تصویر

خرید زره

خرید زره های کاربران دیگر

 • 443 تاپیک
 • 1933 پاسخ
تصویر

تاپیک های ارسال شده جدید

 
 • 504252 مبحث
 • 6918 کاربر
 • برنا مقدمی آخرین کاربر عضو شده است
 • 297 نفر بیشترین تعداد آنلاین های همزمان است