پرش به

حالت نمایش اعلامیه ها

  انجمن وضعیت آخرین اطلاعات ارسال

اعلامیه های بازی

اعلامیه های مربوط به بازی، تغییرات، برطرف کردن ایرادات و...

 • 18 تاپیک
 • 3 پاسخ
تصویر

حالت نمایش سوال و جواب

  انجمن وضعیت آخرین اطلاعات ارسال

سوال درباره نحوه بازی

سوال راجه به چگونگی بازی و بخش های آن و همین طور عملکرد هر قسمت

 • 317 تاپیک
 • 10582 پاسخ
تصویر

سوال درباره استراتژی ها

چه استراتژی هایی بهتر است و در نبرد از چه روش هایی استفاده کنیم؟

 • 70 تاپیک
 • 1312 پاسخ
تصویر

سوال درباره آیتم های صندوقخانه

چه چیزی را چه موقع بخریم و هر آیتم چه استفاده هایی دارد؟

 • 63 تاپیک
 • 982 پاسخ
تصویر

حالت نمایش گزارش ها

  انجمن وضعیت آخرین اطلاعات ارسال

گزارش اشکالات

گزارش اشکال ها و ایرادات بازی

 • 1663 تاپیک
 • 19943 پاسخ
تصویر

پیشنهاد ها

پیشنهاد در ارتباط با بهبود بخش های بازی و ایده های جذاب

 • 1565 تاپیک
 • 17024 پاسخ
تصویر

حالت نمایش بـــازارچــــه

  انجمن وضعیت آخرین اطلاعات ارسال

فروش قهرمان

تاپیک های مرتبط با فروش قهرمان

 • 1842 تاپیک
 • 7620 پاسخ
تصویر

خرید قهرمان

تاپیک های مرتبط با نیاز به خرید قهرمان

 • 455 تاپیک
 • 2897 پاسخ
تصویر

فروش زره

فروش زره های شما

 • 662 تاپیک
 • 2645 پاسخ
تصویر

خرید زره

خرید زره های کاربران دیگر

 • 413 تاپیک
 • 1824 پاسخ
تصویر

 
 • 372041 مبحث
 • 5184 کاربر
 • kosha0251 آخرین کاربر عضو شده است
 • 297 نفر بیشترین تعداد آنلاین های همزمان است