پرش به

حالت نمایش اعلامیه ها

  انجمن وضعیت آخرین اطلاعات ارسال

اعلامیه های بازی

اعلامیه های مربوط به بازی، تغییرات، برطرف کردن ایرادات و...

 • 19 تاپیک
 • 3 پاسخ
تصویر

حالت نمایش سوال و جواب

  انجمن وضعیت آخرین اطلاعات ارسال

سوال درباره نحوه بازی

سوال راجه به چگونگی بازی و بخش های آن و همین طور عملکرد هر قسمت

 • 338 تاپیک
 • 12212 پاسخ
تصویر

سوال درباره استراتژی ها

چه استراتژی هایی بهتر است و در نبرد از چه روش هایی استفاده کنیم؟

 • 79 تاپیک
 • 1396 پاسخ
تصویر

سوال درباره آیتم های صندوقخانه

چه چیزی را چه موقع بخریم و هر آیتم چه استفاده هایی دارد؟

 • 75 تاپیک
 • 1085 پاسخ
تصویر

حالت نمایش گزارش ها

  انجمن وضعیت آخرین اطلاعات ارسال

گزارش اشکالات

گزارش اشکال ها و ایرادات بازی

 • 1869 تاپیک
 • 22282 پاسخ
تصویر

پیشنهاد ها

پیشنهاد در ارتباط با بهبود بخش های بازی و ایده های جذاب

 • 1803 تاپیک
 • 19432 پاسخ
تصویر

حالت نمایش بـــازارچــــه

  انجمن وضعیت آخرین اطلاعات ارسال

فروش قهرمان

تاپیک های مرتبط با فروش قهرمان

 • 2155 تاپیک
 • 8471 پاسخ
تصویر

خرید قهرمان

تاپیک های مرتبط با نیاز به خرید قهرمان

 • 561 تاپیک
 • 3307 پاسخ
تصویر

فروش زره

فروش زره های شما

 • 708 تاپیک
 • 2719 پاسخ
تصویر

خرید زره

خرید زره های کاربران دیگر

 • 428 تاپیک
 • 1865 پاسخ
تصویر

 
 • 430082 مبحث
 • 5844 کاربر
 • :ا ravani آخرین کاربر عضو شده است
 • 297 نفر بیشترین تعداد آنلاین های همزمان است