پرش به

حالت نمایش اعلامیه ها

  انجمن وضعیت آخرین اطلاعات ارسال

اعلامیه های بازی

اعلامیه های مربوط به بازی، تغییرات، برطرف کردن ایرادات و...

 • 19 تاپیک
 • 3 پاسخ
تصویر

حالت نمایش سوال و جواب

  انجمن وضعیت آخرین اطلاعات ارسال

سوال درباره نحوه بازی

سوال راجه به چگونگی بازی و بخش های آن و همین طور عملکرد هر قسمت

 • 337 تاپیک
 • 12156 پاسخ
تصویر

سوال درباره استراتژی ها

چه استراتژی هایی بهتر است و در نبرد از چه روش هایی استفاده کنیم؟

 • 78 تاپیک
 • 1386 پاسخ
تصویر

سوال درباره آیتم های صندوقخانه

چه چیزی را چه موقع بخریم و هر آیتم چه استفاده هایی دارد؟

 • 74 تاپیک
 • 1080 پاسخ
تصویر

حالت نمایش گزارش ها

  انجمن وضعیت آخرین اطلاعات ارسال

گزارش اشکالات

گزارش اشکال ها و ایرادات بازی

 • 1865 تاپیک
 • 22223 پاسخ
تصویر

پیشنهاد ها

پیشنهاد در ارتباط با بهبود بخش های بازی و ایده های جذاب

 • 1800 تاپیک
 • 19381 پاسخ
تصویر

حالت نمایش بـــازارچــــه

  انجمن وضعیت آخرین اطلاعات ارسال

فروش قهرمان

تاپیک های مرتبط با فروش قهرمان

 • 2147 تاپیک
 • 8443 پاسخ
تصویر

خرید قهرمان

تاپیک های مرتبط با نیاز به خرید قهرمان

 • 560 تاپیک
 • 3304 پاسخ
تصویر

فروش زره

فروش زره های شما

 • 708 تاپیک
 • 2718 پاسخ
تصویر

خرید زره

خرید زره های کاربران دیگر

 • 428 تاپیک
 • 1865 پاسخ
تصویر

 
 • 428785 مبحث
 • 5826 کاربر
 • ُkal_____antar آخرین کاربر عضو شده است
 • 297 نفر بیشترین تعداد آنلاین های همزمان است