پرش به


اعلامیه های بازی

اعلامیه های مربوط به بازی، تغییرات، برطرف کردن ایرادات و...

اطلاعیه

جریمه های سطوح تخلف در قوانین نظارت

  ارسال شده توسط ̅K̅̅h̅̅a̅̅n̅̅O̅̅m̅̅ ̅̅g̅Ol
اطلاعیه

قوانین فعالیت و نظارت بر تالار گرز

  ارسال شده توسط ̅K̅̅h̅̅a̅̅n̅̅O̅̅m̅̅ ̅̅g̅Ol

صفحه 1 از 1

  تاپیک شروع شده توسط وضعیت آخرین ارسال

صفحه 1 از 1

  • شما نمی توانید تاپیک جدیدی آغاز نمایید