پرش به


سوال و جواب


زیر انجمن ها

سوال درباره نحوه بازی

سوال راجه به چگونگی بازی و بخش های آن و همین طور عملکرد هر قسمت

  • 353 تاپیک
  • 14050 پاسخ
تصویر

سوال درباره استراتژی ها

چه استراتژی هایی بهتر است و در نبرد از چه روش هایی استفاده کنیم؟

  • 101 تاپیک
  • 1621 پاسخ
تصویر

سوال درباره آیتم های صندوقخانه

چه چیزی را چه موقع بخریم و هر آیتم چه استفاده هایی دارد؟

  • 90 تاپیک
  • 1205 پاسخ
تصویر